Inför tillfället med Gudrun Schyman – onsdag

Inför att Gudrun Schyman kommer på onsdag vill vi att ni formulerar frågor som ni kan ställa under det intervjuliknande seminariet/föreläsningen. Frågorna kan med fördel röra:
- genus/jämställdhet inom ramen för hållbar utveckling (innehållsligt)
- genus/jämställdhet i arbetet för hållbar utveckling (process- och organiseringsmässigt)
- att arbeta med förändring, personliga reflektioner från att arbeta med samhällsförändring.

Det kommer att bli spännande!

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.