Instruktioner inför kamratåterkoppling 15 mars

På kamratåterkopplingstillfället den 15 mars kommer vi att utgå från vad ni lyfter fram som viktigt att diskutera i era formativa reflektioner samt era texter så långt ni har kommit.

  • Ta med den formativa reflektionen till tillfället den 15 mars (den formativa reflektionen behöver alltså inte, som det står i schemat, lämnas in i förväg): Gör en självvärderande reflektion över din (läro-)process i skrivandet av din uppsats fram tills nu. Finns det något som du upplever som svårt eller otydligt? Om ja: vad är detta? Beskriv, så detaljerat du kan, det som har varit/ är svårast i arbetet med uppsatsen fram tills nu och hur du löste det svåra, alternativt vad som gjorde att du inte lyckades i den utsträckning som du själv önskade. Skriv också in eventuella frågor/teman som du särskilt vill ha input på/diskutera under kamratåterkopplingen.
  • Ta också med två utskrivna exemplar av era uppsatsmanus så långt ni har kommit.

Hoppas allt går bra med uppsatsskrivandet och vi ses!