Instruktioner inför kamratåterkoppling 15 mars

På kamratåterkopplingstillfället den 15 mars kommer vi att utgå från vad ni lyfter fram som viktigt att diskutera i era formativa reflektioner samt era texter så långt ni har kommit.

  • Ta med den formativa reflektionen till tillfället den 15 mars (den formativa reflektionen behöver alltså inte, som det står i schemat, lämnas in i förväg): Gör en självvärderande reflektion över din (läro-)process i skrivandet av din uppsats fram tills nu. Finns det något som du upplever som svårt eller otydligt? Om ja: vad är detta? Beskriv, så detaljerat du kan, det som har varit/ är svårast i arbetet med uppsatsen fram tills nu och hur du löste det svåra, alternativt vad som gjorde att du inte lyckades i den utsträckning som du själv önskade. Skriv också in eventuella frågor/teman som du särskilt vill ha input på/diskutera under kamratåterkopplingen.
  • Ta också med två utskrivna exemplar av era uppsatsmanus så långt ni har kommit.

Hoppas allt går bra med uppsatsskrivandet och vi ses!

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.