Instruktioner inför seminarium/introduktion 10 april

Inför seminariet 10 april ska ni ha läst följande kortare texter i kompendiet och från kursböcker:

  • Steffen (2009). »Transition towns or bright green cities?« 
  • Baker (2009). »Transition Towns or Bright Green Cities? The Color of Movements or the Color of Life?«
  • McBay, Kieth & Jensen (2011). Deep Green Resistance - Strategy to Save the Planet, s. 218–237.

Fundera på dessa frågor/teman när ni läser texterna:

  • vad i samhället lyfts fram som viktigt/värt att bevara?
  • synen på kollaps
  • hur går omställningen till hållbarhet/hållbara städer till? Vilka är de centrala aktörerna?
  • din egen inställning till författarnas perspektiv på hållbar stadsutveckling (särskilt transition towns)
This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.