Instruktioner workshops v. 13

Instruktioner inför workshops v. 13 är som följer.

Workshop 29 mars: att arbeta med förändringsprocesser för hållbar utveckling
Inga förberedelser krävs.

Workshop 30 mars: ett ramverk för förändringsprocesser
Läs följande artiklar (se litteraturlistan för fullständig referens): Hopwood, Mellor & O'Brien (2005); Steffen (2009). (Hinner ni inte köpa kompendium går artiklarna att googla fram på nätet.)

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.