Kompletteringar – missade tillfällen samt inlämning uppsats

Kompletteringar för missade tillfällen - uppsatskurs kommer ut på fredag. Då mailar vi också vilka tillfällen ni saknas i närvarolistorna.

Deadline för kompletteringsuppgifter, samt inlämning av restad uppsats eller sen uppsats är fredag den 25 maj.

Deadline för kompletteringsuppgifter för förändringsprocesser är onsdag 13 juni. Kompletteringsuppgifter kommer upp i slutet av maj.

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.