Kriterier för vetenskap – från seminariet 25 mars

Här är fem snabba punkter från rundan kring "bra" vetenskap från seminariet:

- Ett sammankopplat verk - från inledning till slutsats. Stig från syfte till slutsats; ett sammanhängande verk där allt är relevant. Snygga övergångar och en koppling mellan allt.

- Vetenskap: titta på en liten del och bara titta på den delen? Måste gå in på något litet för att sedan dra en koppling. (Men behöver det vara så att man tittar på väldigt små delar? Eller specifikt och tydligt. Också möjligt att dra trådar mellan olika forskningsflöden etc - men från b-kursperspektiv bättre med snäva avgränsningar.)

- Förankring i relevant litteratur. Google scholar och internet kan också försvåra, kan vara svårt att värdera en källa. Bra att kolla om verket är publicerat, söka vidare på författare, vad författaren har publicerat i övrigt.

- Språk: bra att man inte skriver för uppstyltat och gammaldags akademiskt, bättre att använda bra vanliga uttryck. Högtravande ord som inte fyller en funktion.

- Inte få använda "jag"? Kan bli ett objektivistiskt spöke. Kan vara bra med "jag"-form.

 

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.