Kurslitteratur

För de första två delkurserna gäller följande litteratur:

B-uppsats i hållbar utveckling (7,5 hp)
Obligatorisk litteratur:
- Graff & Birkenstein (2009), They Say/I Say - The Moves That Matter in Academic Writing, WW Norton & Co
- Kurskompendium

Rekommenderad referenslitteratur:
- Eliasson et al (2012), Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedt Juridik AB
- Creswell (2008), Research Design - Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches (3rd ed), SAGE Publications Inc
(Båda dessa böcker kommer att finnas tillgängliga i flera exemplar i CEMUS bibliotek. Det kan också vara hjälpsamt att använda en handbok i uppsatsskrivande, om du inte skrivit uppsats tidigare. I CEMUS bibliotek kommer några olika handböcker att finnas tillgängliga.)

Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner (7,5 hp)
Obligatorisk litteratur:
- Abram (1997), The Spell of the Sensuous – Perception and Language in a More-Than-Human World, Vintage Books
- Kronlid (2005), Miljöetik i praktiken: åtta fall ur svensk miljö- och utvecklingshistoria, Studentlitteratur AB
- Kurskompendium

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.