Länkar och inspiration från Mathilda

Mathilda hälsar och tackar för tillfället i fredags!

Här nedan finns litteratur och inspirationslänkar från tillfället:

Litteratur som jag använda mig av till föreläsningen (även om jag inte explicit nämnde dem):

Celestino, Mauricio Rivera and Kristian Skrede Gleditsch. 2013. “Fresh carnations or all thorn, no rose? Nonviolent campaigns and transitions in autocracies.” Journal of Peace Research 50(3): 385–400.
Davenport, Christian and Trivedi, Priyamvada. 2013. ”Activism and awareness: resistance, cognitive activation, and 'seeing' untouchability among 98,316 Dalits” Journal of Peace Research 50(3): 369–383.
Moghadam, Valentine M. 2013. ”What is democracy? Promises and perils of the Arab Spring” Current Sociology 61(4): 393–408.
Schock, Kurt. 1999. ”People Power and Political Opportunities: Social Movement Mobilization and Outcomes in the Philippines and Burma.” Social Problems 46(3): 355–375.
Stephan, Maria. J. and Erica Chenoweth. 2008. “Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict.” International Security 33(1): 7-44.
Chenoweth, Erica and Kathleen Gallagher Cunningham. 2013. “Understanding nonviolent resistance: An introduction.” Journal of Peace Research 50(3): 271-276.
Schock, Kurt. 2013. “The practice and study of civil resistance.” Journal of Peace Research 50(3): 277-290.
Katz, Mark N. 2004. Democratic Revolutions: Why Some Succeed, Why Others Fail. World Affairs 166(3):163–170.

Lista över alla ickevåldstaktiker som Gene Sharp kategoriserat (varav några vi pratade om under föreläsningen): http://www.aforcemorepowerful.org/resources/nonviolent/methods.php

Tips på intressant film kring de egyptiska ickevåldsupproren, "The Square", som belyser interaktionen mellan ickevåld och våld på ett personligt plan bland några av upprorets ungdomar/unga vuxna. Filmen finns tillgänglig bl a via Netflix: http://thesquarefilm.com

Freds- och konfliktvetenskapliga institutions hemsida: www.pcr.uu.se

 

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.