Länkar till dagens videoklipp

  • Peter Senges föreläsning: http://www.youtube.com/watch?v=wZe4ickBfYo
  • WWF:s ClimateSolver: www.climatesolver.org
This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.