Program – CEMUS uppsatskonferens 2013

Här finns programmet för torsdagens uppsatskonferens:
Program (pdf)

Imorgon publicerar vi alla abstracts i en separat bilaga. Se "Instruktion för abstract och uppsatskonferens" för era förberedelser. (I programmet ovan framgår vilken session du är i och vilken uppsatsdiskussion du kommer att leda.)

Observera att kursen "Hållbar utveckling - tvärvetenskapligt fältarbete" har ett annat upplägg, så dessa studenters inlägg i konferensen kommer att se något annorlunda ut.

This entry was posted in Hållbar utveckling B, Hållbar utveckling – tvärvetenskapligt fältarbete. Bookmark the permalink.