Projektavslutning, måndag 2 juni

Under den första timmen av tillfället på måndag, 2 juni, kommer vi att avsluta och presentera projekten och deras resultat. Inför tillfället vill vi att ni förbereder en 5-6 minuter lång presentation av projektet. Tänk på följande saker:

  • Presentationen ska vara visuell! Visa bilder från de aktiviteter ni genomfört i ert projekt, av det ni har producerat i projektet (stödmaterial, etc) och eventuellt någon bild från er projektprocess.
  • Presentationen ska innehålla en reflektion av vilka mål ni har uppnått i projektet och hur dessa relaterar till era effektmål.
This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.