Projektinlämning 2 och förberedelser inför 10 april (förändringsprocesser)

Två nya uppgifter är nu uppladdade i fliken ovan. Båda är kopplade till 10 april; seminarieförberedelse samt projektinlämning 2.

Den 10e april kommer vi att ha ett seminarium för era uppsatser (idéskiss) och ett seminarium/en workshop kopplad till er projektprocess i förändringsprocesserkursen. Jag kommer att ändra ordningen på dessa så att idéskiss-seminariet infaller innan workshopen. Detta för att uppläggen på tillfällena gör att det flödet passar bäst. Samma start- och sluttider för dagen gäller dock.

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.