Resurser om strategiskt icke-våld

Mathilda sände er följande länkar och resurser för djupare reflektion om icke-våld som strategi.

Litteratur/insikter som föreläsningen reflekterade
Celestino, Mauricio Rivera and Kristian Skrede Gleditsch. 2013. “Fresh carnations or all thorn, no rose? Nonviolent campaigns and transitions in autocracies.” Journal of Peace Research 50(3): 385–400.
Davenport, Christian and Trivedi, Priyamvada. 2013. ”Activism and awareness: resistance, cognitive activation, and 'seeing' untouchability among 98,316 Dalits” Journal of Peace Research 50(3): 369–383.
Moghadam, Valentine M. 2013. ”What is democracy? Promises and perils of the Arab Spring” Current Sociology 61(4): 393–408.
Schock, Kurt. 1999. ”People Power and Political Opportunities: Social Movement Mobilization and Outcomes in the Philippines and Burma.” Social Problems 46(3): 355–375.
Stephan, Maria. J. and Erica Chenoweth. 2008. “Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict.” International Security 33(1): 7-44. (och deras bok med samma namn från 2011)
Chenoweth, Erica and Kathleen Gallagher Cunningham. 2013. “Understanding nonviolent resistance: An introduction.” Journal of Peace Research 50(3): 271-276.
Schock, Kurt. 2013. “The practice and study of civil resistance.” Journal of Peace Research 50(3): 277-290.
Katz, Mark N. 2004. Democratic Revolutions: Why Some Succeed, Why Others Fail. World Affairs 166(3):163–170.

 

Lite länkar och tips på temat ickevåld

- Gene Sharps lista över ickevåldstekniker: http://www.aforcemorepowerful.org/resources/nonviolent/methods.php

- The Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies (CANVAS), organisationen som uppstått efter serbiska motståndsrörelsen Otpor upplösning till följd av deras framgångsrika regimtransition från autokrati till demokrati. Dessa bidrog mycket med strategiskt stöd till Egyptens ickevåldsrörelse med start 2011. http://www.canvasopedia.org

- Filmtips, "The Square" som är en Kickstarter-finansierad och Oscar-nominerad dokumentär om händelserna kring Tahrir torg i Kairo Egypten, 2011–slutet av 2013. Filmen finns tillgänglig via bl a Netflix och är mycket sevärd http://thesquarefilm.com

- En belysande blogpost med reflektioner kring ickevåld, våld och dess effekter: http://maciejbartkowski.com/2014/03/22/understanding-civil-resistance-questions-i-am-asked-and-wrestle-with/

- Ickevåldskollektivet Ghandi i Stockholm, som lever med ickevåld som en principiell livsstil och som ett strategiskt instrument: http://www.kollektivetgandhi.se

 

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.