Schema för kommande veckor

Nedan finns ett schema för återstoden av förändringsprocesserkursen. Notera seminariet nu på måndag, samt lokalbytet för "projekt klara".

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.