Schemaändring HUB

Som följd av en dubbelbokning behöver vi slå ihop workshop projektavslut (på fredag) med uppsatskonferensen (på måndag), vilket innebär följande:
– Tillfället Workshop Projektavslut fredag 8 maj kl 10–12 utgår
– Uppsatskonferensen måndag 11 maj förlängs en timme, och äger rum 8–16 istället för 9–16.
– Övriga deadlines för projektrapporter, abstracts, etc. påverkas inte.

Vi beklagar förändringen och hoppas att detta inte ställer till några problem för er.