Skrivuppgift 2: projekt

Nedan finns skrivuppgift 2: projekt. Uppgiften lämnas in via studentportalen, senast den 2 juni (kl 23:00).

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.