Skrivuppgift

Skrivuppgift 1 finns nu att hämta nedan:

Skrivuppgiften lämnas in på Studentportalen senast den 15 maj, kl. 17:00.

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.