Textseminarium 26 feb inställt

Efter att ha gått igenom schemat och uppsatsprocessen har vi bestämt oss för att ställa in textseminariet den 26 februari så får ni mer tid att jobba vidare med uppsatserna med stöd från input på idéskisser och från handledning. Vi ses istället på uppsatskonferensen den 4 mars, där ni också får tillfälle att ge varandra mer input på era processer.

Lycka till!

Sara & Jakob

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.