Tillträde till studentportalen/inlämning förberedelseuppgift

Hej alla,

Vi arbetar nu med att få in alla registreringar i systemet. Det kan dock ta någon dag innan registreringen syns i Studentportalen. Vi har lagt upp en inlämningsmapp i Studentportalen för er första förberedelseuppgift, men den får ni tyvärr först tillträde till när Studentportalen har uppfattat att ni är registrerade.

Vi hoppas att era registreringar har kommit in i systemet imorgon, men om det inte är så kan ni också skicka in uppgiften till oss via e-post: hub@csduppsala.uu.se

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.