TMMF: Reflexionsfrågor från Mattias Höjers föredrag till panelsamtal senast torsdag kl 20.00

Som ersättning för diskussionen efter kvällens föredrag förväntas alla reflektera kring föredraget och komma på en analytisk fråga som rör föredragets tema. Maila frågan till hakan.emilsson@csduppsala.uu.se senaste torsdag 5/3 kl 20.00.

This entry was posted in Hållbar utveckling B, Teknik, makt och mänsklighetens framtid. Bookmark the permalink.