TMMF: Veckans utmaning

Mattias Höjer visade att fram till den industriella revolutionen fungerade människors erfarenhetsrum som en bra utgångspunkt för att skapa olika framtidshorisonter. I takt med att människor blivit mer specialiserade har samhället blivit mer komplext, och i takt med att vi har börjat bero i hög grad av tekniska system så har risk blivit svårare att förhålla sig till.

Reflektera över vilka risker du utsätter dig själv för under en dag och vad konsekvenserna skulle bli för dig om tekniken runt omkring dig skulle sluta fungera. Vilka risker och sårbarheter skulle du kunna undvika? Vad skulle konsekvensen blir för dig på ett personligt plan om du skulle försöka undvika alla risker och sårbarheter?

This entry was posted in Hållbar utveckling B, Teknik, makt och mänsklighetens framtid. Bookmark the permalink.