TMMF:Utmaning 4

Veckans utmaning:

Jeremy Rifkin, författare till The zero marginal cost Society,2014 refererar till Elinor Ostroms experiment och argumenterar för att när människor inte kan kommunicera bra så överutnyttjar de resurspooler (Rifkin, s. 162), men att när de kan kommunicera
bra så kan de minska sitt överutnyttjande drastiskt. Försök kommunicera med
människor du inte känner om att vi behöver tänka igenom tillståndet av våra
gemensamma resurspooler och kanske komma fram till ett bestraffningssystem för de
som överutnyttjar. Gör tekniken det lättare eller svårare att faktiskt
kommunicera med andra människor i samhället idag? Att lyssna? Att göra sig
förstådd?

This entry was posted in Hållbar utveckling B, Teknik, makt och mänsklighetens framtid. Bookmark the permalink.