Uppdaterade läsanvisningar

Hej!

Två texter har lagts till i läsanvisningarna (cemusstudentvvv) inför måndagens Workshop med Malin Östman (En av Foucault och en av Fairclough). De finns i artikelkompendiet på Studentportalen. Då dessa lagts upp med kort varsel förstår vi att det kan bli svårt att läsa dem innan måndag. Vi vill dock att de ska vara lästa inför grupparbetet.

Vänligen, Malin och Sanna

This entry was posted in Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner, Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.