Uppdaterat schema, förändringsprocesser

Hej!
Eftersom inlämningen av den individuella skrivuppgiften sammanföll med Norge-resan, har vi nu skjutit på deadline några dagar (se uppdaterat schema i fliken ovan). I övrigt inga ändringar.

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.