Upprop B-kursen

Nu finns preliminärt schema för b-uppsatskursen publicerad ovan.

Obligatoriskt upprop för kursen sker:

Måndag 20 januari kl 9.15 i Skånesalen (Gm 216), Geocentrum, Villavägen 16

Det är fler som sökt våra kurser till vårterminen än vi kan anta. Därför måste du närvara på uppropet personligen (eller, med rimligt skäl, skicka en ställföreträdare) och delta aktivt under hela kursen, annars riskerar du att förlora din plats permanent. Det finns ingen webregistrering på studentportalen. Om du är reserv på kursen måste du också delta på uppropet. Som reserv kommer du kunna gå kursen om de antagna studenterna inte fyller antalet platser på kursen, efter ordningen som du ansökte. Kontakta studievägledare Sebastian Welling (sebastian.welling@csduppsala.uu.se) om du har frågor om uppropet.

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.