Välkomna till Hållbar utveckling B

Måndagen den 20 januari börjar kursen "Hållbar utveckling B" här på CEMUS. Välkommen!

Kursen består av fyra delkurser, där delarna "Värderingar, världsbilder och visioner" samt "B-uppsats i hållbar utveckling" läses parallellt den första halvan av terminen. Preliminära scheman till dessa kurser kommer upp här (b-uppsatskursen) och under fliken "Värderingar, världsbilder och visioner" (där finns också mer information om den delkursen).

B-uppsatskursen kommer att använda sig av följande kurslitteratur:

  • Öberg, Gunilla (2008). Praktisk tvärvetenskap: tankar om och för gränsöverskridande projekt. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur
  • Graff, Gerald. & Birkenstein, Cathy (2010). They say / I say: the moves that matter in academic writing. 2. ed. New York: W.W. Norton & Co.
  • Artiklar/kurskompendium

 

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.