Förslag på litteratur – metod

Här är tips på litteratur som ni kan använda er av under ert fältarbete

Förslag på metodlitteratur

This entry was posted in Hållbar utveckling – tvärvetenskapligt fältarbete. Bookmark the permalink.