Läsning och frågor inför tvärvetenskaplig dialog ons 13 feb

Hej!

Inför den tvärvetenskapliga dialogen ska ni läsa följande text: Myrdal (2005) Om humanvetenskap och naturvetenskap. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekonomi. Laddas ner här.

Ni ska också förbereda 1-2 frågor var inför tillfället, som kan besvaras dels av Heidi och Hans, men även diskuteras av er i studentgruppen.

Hör av er om det är några frågor!

This entry was posted in Hållbar utveckling – tvärvetenskapligt fältarbete. Bookmark the permalink.