Fler länkar från Emmas föreläsning

Hej alla, hoppas ni har överlevt helgen. Här kommer resterande länkar som Emma pratade om:

The advanced Energy [R]evolution for Sweden
http://www.greenpeace.org/sweden/se/rapporter-och-dokument/The-advanced-Energy-revolution/

Om att integrera stora mängder sol och vind i elnätet
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:657544/FULLTEXT01.pdf

Rapport om Sverige som föregångsland
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/rapport_foregangsland_energi-hogupplost-20130803.pdf

Ses imorgon!

Mvh,

Rickard

This entry was posted in Klimatet, energin och det moderna samhället. Bookmark the permalink.