Föreslag till case

Här är listan på case som vi presenterade på workshoppen i torsdags

”KE-CASES”, HÖSTEN 2013

    Konkreta utvecklingsexempel på hur Uppsala kan ställa om till en hållbarare stad

1)     Spårvagnar i Uppsala

2)     Cykling för en hållbar stad

3)     Hållbar och marksnål bebyggelse

4)     Utformning av energi- & kretsloppsparker

5)     Elektriska fordon som systemlösning

6)     Solenergi i Uppsala

7)     Sharing economy

8)     Resor utanför staden

9)     Egna fall?

This entry was posted in Klimatet, energin och det moderna samhället. Bookmark the permalink.