Maila Casepresentationer

Hej, nästa torsdag den 11 december är det dags för redovisning av era case.

För att det skall gå så smidigt som möjligt är det önskvärt att ni mailar in era presentationer (om ni har sådana) till klimatenergi@csduppsala.uu.se innan presentationstillfället börjat.

 

 

This entry was posted in Klimatet, energin och det moderna samhället. Bookmark the permalink.