Kursregistrering

Hej Alla!

Vi har som målsättning att alla ska kunna läsa kursen men på grund av ekonomiska trångmål måste vi meddela följande:

"På grund av neddragningen av studieplatser 2013 på CSD Uppsala/CEMUS är vår målsättning att bara aktiva studenter på kurserna ska registreras. Detta innebär att du som student måste närvara minst på 3 av de 4 första tillfällena på kurserna, inklusive kursintroduktion, samt vara fortsatt aktiv under hela kursen motsvarande 75% av tillfällen och 100% av obligatoriska tillfällen. Först efter det fjärde kurstillfället som aktiv student kan vi registrera dig på kursen, men du måste dock vara närvarande 75% av kurstillfälle 5 till 8 för att inte förlora din plats. Har du särskilda skäl, kontakta kursledningen för respektive kurs."

Mer information om detta ges vid första kurstillfället.

Allt gott!

Kursledningen

This entry was posted in Livsfilosofi VT13. Bookmark the permalink.