Korrigering av korrigering

Hej!

Fattingdomsuppgifterna som Ulrich nämnde på föreläsningen var korrekta. Och den korrekta källan är www.globalissues.org, klicka vidare till poverty för mer informationen om väldens tillstånd.

Varma vårhälsningar,

Jonas & Johan

This entry was posted in Livsfilosofi VT12. Bookmark the permalink.