Livsfilosofi och det moderna samhället 2013

Hej och välkomna till Livsfilosofi och det moderna kursen 2013!

Registrering på kursen sker vid första föreläsningstillfället. Vill man behålla sin plats på kursen måste man alltså närvara vid detta tillfälle, alternativt kontakt oss innan kursstart om du inte kan närvara vid första tillfället. Den 21 januari har vi öppet hus på Cemus, Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala kl. 14:00-17:00. Då kan ni komma och prata med oss och ställa frågor om kursen och om andra kursen här på Cemus.

Den 23 januari, 18:15, inleds vårterminen på Cemus med introduktionsföreläsningen: ”Walk out, Walk on - Communities daring to live the future now” av Deborah Frieze, Aerin Dunford and Sergio Beltran.

Åter igen välkommen till en spännande och inspirerande termin här på Cemus!

Med vänliga hälsningar,

Jonas Allerup & Magnus Josephson

“I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be.” - Douglas Adams

This entry was posted in Life’s Philosophy and Modernity, Livsfilosofi VT12, Livsfilosofi VT13. Bookmark the permalink.