Alf Hornborgs powerpoint

Myten om maskinen CEMUS 2012

This entry was posted in Människan och maskinen - perspektiv på teknik, makt och samhälle. Bookmark the permalink.