Gabriel Söderbergs ppt

Människan och maskinen-3 april 2012v3

This entry was posted in Människan och maskinen - perspektiv på teknik, makt och samhälle. Bookmark the permalink.