Litteratur till kursen!

Litteratur PDF

This entry was posted in Människan och maskinen - perspektiv på teknik, makt och samhälle. Bookmark the permalink.