Novelluppgiften

Ovan finner ni novelluppgiften.

This entry was posted in Människan och maskinen - perspektiv på teknik, makt och samhälle. Bookmark the permalink.