Seminarium, skrivuppgifter och förseminarier…

Inför varje seminarium ska ni göra två olika uppgifter. Den ena är en skrivuppgift som ni gör individuellt och lämnar in senast kl. 12.00 samma dag som seminariet. Inlämningstiderna är markerade i det uppdaterade schemat.

Den andra uppgiften är en diskussionsuppgift, den s.k. förseminarieuppgiften, som ni gör i smågrupper. Vi har lottat ut er i dessa smågrupper och ni ska alla (med ett par undantag) ha fått ett mail till era studentkonton om detta. Från er diskussion lämnar ni in ett protokoll i anknytning till seminariet.

I inläggen nedan finns ett uppdaterat schema och instruktioner till skrivuppgiften samt förseminarieuppgiften. Om ni fortfarande har frågor (efter kvällens föreläsning), hör då av er till kursledningen.

Ses ikväll!

/kursledningen

This entry was posted in Människan och maskinen - perspektiv på teknik, makt och samhälle. Bookmark the permalink.