Skrivuppgift 1

Skrivuppgift 1

This entry was posted in Människan och maskinen - perspektiv på teknik, makt och samhälle, news and tagged . Bookmark the permalink.