Uppdaterat schema

På er begäran har vi lagt till datum för inlämningar.

Schema 120403

/Kursledningen

This entry was posted in Människan och maskinen - perspektiv på teknik, makt och samhälle, news and tagged . Bookmark the permalink.