Välkommen till kursen Människan & Maskinen – perspektiv på teknik, makt och samhälle, 7,5 hp!

 

Det går fortfarande bra att anmäla sig till kursen via www.antagning.se. Registrering på kursen sker då vid kursstart.

Kommer den tekniska utvecklingen lösa miljöproblemen eller skapa nya? Hur ser förhållandet ut mellan teknologi och rättvisa? Hur påverkar det kulturella och sociala den teknologiska utvecklingen, och hur påverkar den teknologiska utvecklingen kulturen och samhället? Var går gränsen mellan människa och maskin? Vad är teknologi, och hur ser dess historia respektive framtid ut?

Kursen syftar till att förmedla olika synsätt på teknologins roll i samhället. Hur påverkar och påverkas individen och samhället av olika teknologier och hur ser förhållandet mellan teknologi och hållbar utveckling ut? Kursen kommer förmedla historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på teknologi för att vidare söka förståelse om teknikens roll i sociala meningsskapande processer. Hur ser förhållandet ut mellan teknik, makt och samhälle? Vilka krav ska vi ställa på teknikutveckling och hur värderar vi de risker och möjligheter som ny teknik för med sig? 

Kursen vänder sig till dig som vill sätta teknik och teknisk utveckling i ett större perspektiv. Kursen ger tillfälle till kritiskt tänkande kring utvecklingsfrågor och teknik. 

Kursens första föreläsning är den 27:e mars i Blåsenhus lokaler (exakt sal ännu inte bestämt). Det är professor humanekologi Alf Hornborg som kommer föreläsa under temat "Myten om maskinen".

Preliminärt schema ligger uppe här på kursportalen och kommer skickas ut före kursstart. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Tid kommer vara tisdagar och torsdagar kl 17.15 - 20.00.

Litteraturen kommer bestå av Alf Hornborgs bok Myten om maskinen, som bland annat finns att köpa på adlibris.se. Utöver det tillkommer en valbar bok (från en lista som presenteras i början av kursen), samt ett artikelkompendium som säljs till självkostnadspris under kursens gång.

Vid frågor, kontakta kursledningen: 018-471 27 21. För att snabbast och säkrast få svar, skicka mail till: mm@csduppsala.uu.se

Väl mött den 27:e mars!

/Markus Nyström och Magnus Josephson

This entry was posted in Människan och maskinen - perspektiv på teknik, makt och samhälle. Bookmark the permalink.