Era stödfrågor från Seminariet den 11/11

Hej alla!
Efter det att Ni tappert avslutat era projekt förra veckan, fick Ni ta ett steg tillbaka tillsammans med Sara Andersson. Ni kom fram till en rad frågor Ni bör ställa er själv om själva projektet och er valda metod för att underlätta reflektion och diskussion i ert rapportskrivande (se nedan).

*Vad har jag fått för insikt om mig själv, samhället och andra relaterande vanor?
*Vilka mervärden har projektet gett? För vem? Var? När?
*Är det något annat jag kan göra? Är det någon annan som kan göra det?
*Skulle det göra en stor skillnad om alla gjorde samma förändring? Är det tillräckligt?
*Är förändringen långsiktig? Något man kan/vill fortsätta med? Attraktiv lösning?
*Hur vet jag att jag faktiskt har förändrat någonting? Är det mätbart?
*På vilket sätt har jag promotat det här? Vad leder det till?
*Är din metod en lösning eller en utgångspunkt för förändring?
*OM alla genomför denna förändring, är den då flexibel? Eller är vi fast i ett nytt system?
*Vilka vinner och ”förlorar” på dessa metoder?
*Vem har makt över dessa frågor?

Ha gärna med dessa frågor i tanken när Ni skriver! 🙂

Ses kl. 17:15!
Med vänliga hälsningar,
Karin & Emma

This entry was posted in Människan och naturen. Bookmark the permalink.