Förberedelseuppgift inför Helena Pedersens föreläsning 5/11

Hej!

Den 5 november kommer Helena Pedersen till kursen. Inför detta tillfälle har Helena gjort en kortare förberedelseuppgift, så att tillfället kan formas mycket utefter era frågor. Uppgiften finner ni genom att klicka här.

Lycka till!

This entry was posted in Människan och naturen. Bookmark the permalink.