Kompletteringsuppgift för dig som missat för många föreläsningar

Du måste närvara på minst 10 av kursens föreläsningar för att få godkänt. Utöver detta måste du närvara på de obligatoriska seminarierna och den obligatoriska kursavslutningen. De två projektverkstäderna räknas i det här fallet som föreläsningar.

This entry was posted in Människan och naturen. Bookmark the permalink.