Information om årets kursböcker uppe!

Obligatoriska kursböcker för vårterminen 2013 är:
2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, Jorgen Randers, 392 sid.
Animate Earth: Science, Intuition, and Gaia, Second Edition, Stephan Harding, 288 sid.

This entry was posted in Människan och naturen - distans. Bookmark the permalink.