Mindre tillägg i uppgiften “Individuellt slutarbete”

Examinatorn har efterfrågat att alla slutarbeten lämnas in i Wordformat och att namn, personnummer samt vilken kurs arbetet skrivs inom anges i varje dokument (detta underlättar examinationsprocessen). I instruktionerna har det hittills stått att bara namn och datum krävs men denna information är nu ändrat i dokumentet här på hemsidan. Under maj skickas ett mail ut till alla som påminner om dessa mindre tillägg i instruktionerna.

Lycka till så länge!

/Karin Modig

This entry was posted in Människan och naturen - distans. Bookmark the permalink.