Tips för frivillig fördjupning!

Via dessa föreläsningar kan ni få fördjupad förståelse för de teman som kursböckerna presenterar. Här nedan hittar du en föreläsning var av vardera kursboksförfattare. Stephan Hardings föreläsning är uppdelad i 10 delar, du måste följa länken och själva klocka vidare för att se alla delarna efter varandra. Föreläsningen med Jorgen Randers gick att "bädda in" här på hemsidan direkt.

This entry was posted in Människan och naturen - distans. Bookmark the permalink.