Sammanställning av studenternas ifyllda kursutvärderingar publicerad!

Nu är sammanställningen av kursutvärderingarna från höstterminen 2012 publicerad här på hemsidan. Där kan du se vad 2012-års studenter tyckte om kursen!

/Karin Modig

This entry was posted in Människan och naturen. Bookmark the permalink.