Deadline September 9: Work at CEMUS

Course Coordinator Positions Announced – Amanuensanställningar utlysta

Kreativa och utvecklande anställningar som kursamanuenser på CEMUS utlyses. Anställningarna är tidsbegränsade och på deltid. Du arbetar tillsammans med en kollega med en universitetskurs – planering, genomförande och uppföljning – som ett projekt. Sista ansökningsdag tisdag 9 september 2014. Välkommen med din ansökan!

Apply no later than Tuesday September 9 midnight 2014. Read more and instructions of how to apply here: http://www.csduppsala.uu.se/2014/work-at-cemus-course-coordinator-positions-announced-amanuensanstallningar-utlysta-2/

About Daniel

Director of Studies CSD, Acting Programme Director CEMUS, Uppsala- Uppsala University and SLU.
This entry was posted in Actors and Strategies for Change - Towards Global Sustainabilities, Applied Sustainability Studies, Climate Change Leadership, Critical Perspectives on Sustainable Development in Sweden, Current Debates and Themes in Global Environmental History, Global Challenges and Sustainable Futures, Global Challenges and Sustainable Futures 2014, Global miljöhistoria, Global Sustainability Studies, Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner, Hållbar utveckling A, Hållbar utveckling B, Introduction to interdisciplinary science, Klimatet, energin och det moderna samhället, Människan och naturen, MSD seminar series: Worldviews & Visions and Worldviews & Discourses, MSD Seminar Series: Worldviews & Visions and Worldviews & Discourses – Spring 2013, Sustaianable Design, Sustainable Design - Ecology, Culture and Human Built Worlds, Sustainable Development - Project Management and Communication, The Global Economy - Environment, Development and Globalization, Urban Agriculture – Permaculture and Local Food Systems. Bookmark the permalink.